Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i SAFEGE rozpoczynają współpracę

Zdjęcie grupowe sygnatariusz porozumienia o współpracy

8 maja 2023 roku podpisano Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu - Wydziałem Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, a SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce - firmą specjalizującą się w każdym obszarze inżynierii oraz ochronie środowiska. Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej m.in. poprzez udział w tworzeniu nowych oraz modyfikację i modernizację istniejących programów studiów do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, praktyk zawodowych celem zwiększenia kompetencji praktycznych studentów oraz wspólnych prac badawczych.

Podczas oficjalnego spotkania tego dnia reprezentanci stron Porozumienia prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor UPP, prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej oraz Mariusz Szmyd – Zastępca Dyrektora Generalnego / Dyrektor Operacyjny SAFEGE ustalili i zatwierdzili spójny kierunek projektu.

Dzięki takim inicjatywom studenci skuteczniej wdrażają się w rynek pracy i poznają jego specyfikę oraz szybciej znajdują zatrudnienie w renomowanych firmach. Współczesne realia w dynamicznie zmieniającym się sektorze budownictwa i inżynierii stanowią wyzwanie – nie tylko dla pracowników, ekspertów i pracodawców, ale również dla uczelni wyższych. Złączenie sił i kompetencji jest zatem naturalną odpowiedzią na potrzeby.

 

Korzyści wynikające z Porozumienia

Mariusz Szmyd, Dyrektor Operacyjny SAFEGE zaznacza, że „wiele ekspertek i ekspertów SAFEGE to absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy dziś mogą kontynuować edukację w jak najbardziej aktualnym jej wymiarze. Żyjemy w erze nieustannego rozwoju technologicznego, który jednak nie zastąpi jednego z najważniejszych czynników – ludzkiego doświadczenia. Dziś to eksperci SAFEGE wspomagają rynek - nie tylko jako nadzór, ale przede wszystkim jako praktycy doświadczeni w każdej dziedzinie inżynierii.” – podsumowuje Szmyd.

Z kolei prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej zwróciła uwagę, że „bliska współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to jeden z priorytetów działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Korzyści płynące ze współpracy są niezaprzeczalne dla obu stron porozumienia. Na naszym wydziale znajduje się zarówno zaplecze badawcze, jak i kadrowe wspierające działalność badawczą poza wydziałem, a dla studentów współpraca to ważny element wprowadzenia do kolejnego etapu życia po studiach – w postaci praktyk, staży i kto wie – być może stałej pracy w SAFEGE!” – stwierdziła prof. Borowiak.

 


Artykuł autorstwa Biura Prasowego firmy SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz Biura Prasowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Firma SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) istnieje w Polsce od ponad 30 lat. Zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji poprzez usługi opracowania dokumentacji przedprojektowej, wielobranżowego projektowania, przeprowadzenia przetargów na wybór generalnego wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego, doradztwa oraz pomocy technicznej we wszystkich sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej. SAFEGE Polska wspiera sektory budownictwa, przemysłu, ochrony środowiska, transportu i gospodarki komunalnej, a także przemysł i samorządy w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej oraz w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczo-leśnych oraz powiązanych z nimi dyscyplin. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce Uczelni w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wypracowuje rozwiązania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, dlatego jest kluczowym partnerem naukowym dla biznesu w rolnictwie, leśnictwie, branżach związanych z jakością życia i ekologią.  Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.