Zaproszenie na wykład Sabine Hilt i Morgan Bortel (17.06.2024)

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego, które odbędzie się 17 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, w sali 111, przy ulicy Piątkowskiej 94E.

Podczas seminarium będziemy gościć Panią Profesor Sabine Hilt, liderkę grupy badawczej „Aquatic-Terrestrial Coupling and Regime Shifts” w Instytucie Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego Leibniza (IGB) w Berlinie, oraz Doktor Morgan Bortel z Uniwersytetu McGill w Kanadzie.

Pani Profesor Sabine Hilt jest uznanym naukowcem specjalizującym się w ekologii wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii makrofitów i zarządzania jeziorami. Jej prace naukowe koncentrują się na badaniu wpływu czynników środowiskowych na roślinność wodną oraz roli makrofitów w ekosystemach jeziornych. Wiele z jej badań ma na celu zrozumienie, jak zmiany klimatyczne i działalność człowieka wpływają na jakość wód i bioróżnorodność w zbiornikach wodnych. Jej prace są wysoko cenione zarówno w Niemczech, jak i na arenie międzynarodowej, a jej wkład w ochronę ekosystemów wodnych ma znaczący wpływ na rozwój tej dziedziny nauki.

Pani Doktor Morgan Bortel specjalizuje się w badaniach zanurzonej roślinności wodnej (submerged aquatic vegetation; SAV). Jej prace koncentrują się na analizie wpływu roślinności wodnej na funkcjonowanie ekosystemów oraz na opracowywaniu metod jej pomiaru, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych i działalności człowieka. Dr. Bortel bada metody pomiaru gęstości SAV, wpływ klimatu na retencję azotu w ekosystemach rzecznych oraz prowadzi globalne analizy długoterminowych trendów i czynników wpływających na ilość roślinności wodnej w jeziorach. Jest również zaangażowana w popularyzację nauki, łącząc nauki przyrodnicze ze sztuką, co przejawia się w jej działalności edukacyjnej i projektach związanych z wizualizacją danych.

Podczas seminarium naukowego Pani Doktor Morgan Bortel wygłosi wykład pt.: „Synthesizing long-term time series to understand submerged macrophyte ecological dynamics and inform management”, a Pani Profesor Sabine Hilt przedstawi wykład pt.: „Global change affects lake restoration”.

Wydarzenie odbędzie się dzięki wsparciu z programu PREIDUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach działania 3d - dofinansowywanie kosztów wizyt mentoringowych i wykładów otwartych.

Seminarium odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, Krzysztofa Szoszkiewicza, oraz oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Gorąco zachęcamy do udziału w seminarium.

Z poważaniem
Michał Brzozowski

AttachmentSize
Plakat (PDF, 676.25 KB)676.25 KB