Dla studentów

Programy i plany studiów

Inżynieria i gospodarka wodna 

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku IGW do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2019/2020, magisterskie 2019/2020

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2020/2021, magisterskie 2020/2021 

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2021/2022, magisterskie 2021/2022

 

 

Inżynieria środowiska

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku IŚ do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskich 2019-2020, magisterskich 2019-2020

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskich 2020/2021, magisterskich 2020/2021 

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskich 2021/2022, magisterskich 2021/2022

 

Plan studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2017/2018, magisterskie 2017/2018

Plan studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2018/2019, magisterskie 2018/2019

Plan studiów niestacjonarnych: inżynierskich 2019-2020, magisterskich 2019-2020

Plan studiów niestacjonarnych PL/ENG: inżynierskich 2020/2021, magisterskich 2020/2021

Plan studiów niestacjonarnych PL/ENG: inżynierskich 2021/2022, magisterskich 2021/2022

 

Gospodarka przestrzenna

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku GP do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych:   inżynierskie 2019-2020,  magisterskie 2019-2020

Plan studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2019-2020magisterskie 2019-2020

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2020/2021, magisterskie 2020/2021

Plan studiów niestacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2020/2021, magisterskie 2020/2021

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2021/2022, magisterskie 2021/2022

Plan studiów niestacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2021/2022, magisterskie 2021/2022

 

 

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku GHTW do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych:   inżynierskie 2018-2019

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2019-2020

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2020/2021

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2021/2022

 

Inżynieria ochrony klimatu

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2022/2023

 

Ekoenergetyka

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku Ekoenergetyka do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych inżynierskie 2020/2021 EKOENERGETYKA_plan_I_st_STACJONARNE

Plan studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2020/2021 EKOENERGETYKA_plan_I_st_NIESTACJONARNE

Plan studiów stacjonarnych magisterskie 2020/2021 EKOENERGETYKA_plan_II_st_STACJONARNE

Plan studiów niestacjonarnych magisterskie 2020/2021 EKOENERGETYKA_plan_II_st_STACJONARNE

 

Inżynieria rolnicza

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku IR do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych PL/ENG: inżynierskie 2020/2021, magisterskie 2020/2021

 

Informatyka stosowana

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku IS do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych: inżynierskie 2020/2021 Informatyka_Stosowana_plan_1st_stacj

Plan studiów niestacjonarnych: inżynierskie 2020/2021 Informatyka_Stosowana_plan_1st_nstacj

Plan studiów stacjonarnych magisterskie 2020/2021 Informatyka_Stosowana_plan_2st_stacj

Plan studiów niestacjonarnych magisterskie 2020/2021 Informatyka_Stosowana_plan_2st_nstacj

 

Geoinformation science, Earth observation and spatial management

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku GEO do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych magisterskich 2019-2020

 

Environmental engineering and protection

Uchwała Senatu UPP dostosowująca program studiów dla kierunku EEP do wymagań Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Plan studiów stacjonarnych magisterskich 2019-2020

Plan studiów stacjonarnych ENG/PL: magisterskie 2020-2021

 

Poprzednie programy:

 

Inżynieria i gospodarka wodna 

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

 

Inżynieria środowiska

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

 

Gospodarka przestrzenna

Program studiów stacjonarnych:

Program studiów niestacjonarnych:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań