Prof. dr hab. Gniewko Niedbała – nominacja profesorska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wzbogacił się o nowych profesorów tytularnych. Wśród osób, którym Prezydent RP nadał nominację profesorską jest między innymi prof. dr hab. Gniewkowi Niedbale z Katedry Inżynierii Biosystemów z Naszego Wydziału!

Gratulujemy!