Publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr inż. Dominiki Sierackiej

Pani mgr inż. Dominika Sieracka

Dziś w Katedrze Inżynierii Biosystemów święto - publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr inż. Dominiki Sierackiej pt. "Identyfikacja parametrów charakterystycznych w plonowaniu nasion wybranych odmian konopi przemysłowych (Cannabis sativa L.) z użyciem metod sztucznej inteligencji. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz, a promotorem pomocniczym dr inż. Jakub Frankowski z Instytutu Włókien Naturalnych PIB w Poznaniu. Z okazji obrony pracy wizytę w katedrze złożyli recenzenci prof. dr hab. Maciej Kuboń z UR Kraków, prof. dr hab. Adam Lipiński z UWM w Olsztynie oraz prof. dr hab. Jędrzej Trajer z SGGW w Warszawie.

Pani mgr inż. Dominika SierackaProf. UPP dr hab. Tomasz Garbowski – przedoniczący komisjiDr inż. Jakub Frankowski – promotor pomocniczyRecenzenci i członkowie komisji
Od lewej prof. UPP dr hab. Maciej Zaborowicz – promotor pracy, dr inż. Jakub Frankowski – promotor pomocniczyProf. dr hab. Maciej Kuboń – recenzent z UR KrakówProf. dr hab. Adam Lipiński – recenzent UWM OlsztynProf. dr hab. Jędzrej Trajer – recenzent SGGW Warszawa