Naukowe seminarium międzywydziałowe w dniu 13.04.2023