Wydział

Struktura

Katedra Budownictwa i Geoinżynierii

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel. 61 846-6402, fax. 061 846-6402
e-mail: ibig@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/ibig

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Ireneusz Laks

Pracownia Budownictwa, Konstrukcji Inżynierskich i Architektury
Pracownia Mechaniki i Metod Komputerowych
Pracownia Geotechniki
Pracownia Technologii Betonu
Pracownia Meteorologii


Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Piątkowska 94 C, 60-649 Poznań,
tel. 61 846-6510,
e-mail: justurb@up.poznan.pl; erstan@up.poznan.pl; ekologia@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/keios

Kierownik Katedry: Prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski

Pracownia Bioklimatologii


Katedra Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji
ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel. 61 846-6437, fax. 061 846-6438
e-mail: kgir@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/kgir
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek

Pracownia Gleboznawstwa i Kształtowania Zasobów Glebowych
Pracownia Rekultywacji 
Pracownia Geodezji


Katedra Inżynierii Biosystemów

ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań
telefon: +48 61 848 71 56
tel/fax: +48 61 848 71 57
e-mail: instytut@up.poznan.pl

https://iib.up.poznan.pl

Kierownik Katedry: prof. UPP dr hab inż. Maciej Zaborowicz

Pracownia Inżynierii Rolniczej
Pracownia Inżynierii Systemów Energetycznych
Pracownia Informatyki Stosowanej
Pracownia Ekotechnologii


Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej

ul. Piątkowska 94 A, 60-649 Poznań,
tel. 61 848-7726, fax. 61 848-7726
e-mail: budwod@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/kiwis

Kierownik Katedry: prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża

Pracownia Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi
Pracownia Inżynierii Wodnej


Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel. 61 846-6418,
e-mail: kmksigp@up.poznan.pl 
http://www1.up.poznan.pl/imksig

Kierownik Katedry: prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz

Pracownia Ekonomiki i Zarządzania Zasobami Wodnymi
Pracownia Geoinformacji i Teledetekcji
Pracownia Gospodarki Przestrzennej
Pracownia Melioracji i Kształtowania Środowiska
Pracownia Hydrologii i Zasobów Wodnych


 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań