Współpraca z otoczeniem

Współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi, instancjami państwowymi i samorządem lokalnym ma wiele form:

  • prace badawcze,
  • prace usługowe,
  • realizacja prac dyplomowych,
  • realizacja praktyk i staży zawodowych przez studentów i absolwentów,
  • współpraca w zakresie kształcenia – dostosowywanie procesu kształcenia do potrzeb na rynku pracy.

Zachęcamy do sformalizowania współpracy z Wydziałem w postaci porozumienia o współpracy.

Na wszelkie pytania odpowie Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

dr hab. inż. Mateusz Hammerling e-mail: mateusz.hammerling@up.poznan.pl

Zapraszamy do współpracy!!

W zakładkach porozumienia o współpracy znajdują się informacje o podpisanych i będących w trakcie przygotowania porozumieniach.

Od 2021 roku przy Wydziale funkcjonuje Rada Interesariuszy i Ekspertów Zewnętrznych, która ma znaczący wpływ na kreowanie procesu kształcenia oraz badania stosowane na Wydziale.